Δεν μας παρακινεί η ίδια η πραγματικότητα αλλά ο τρόπος με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε. Πως μπορούμε να αποκτήσουμε την απαραίτητη ορμή για να πετύχουμε τους στόχους μας;

14/07/2021