Η ζωή πάντα εκφράζει το αποτέλεσμα των επικρατέστερων σκέψεων μας. Πως μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη και να επωφεληθούμε από όσα μας συμβαίνουν;

29/06/2021