Όταν πάρεις μια απόφαση, ο φόβος μειώνεται.

17/06/2021