Το αντίθετο του θάρρους δεν είναι η δειλία είναι η συμμόρφωση.

07/03/2021