Δεν υπάρχει τίποτα μόνο καλό ή κακό, η σκέψη μας του δίνει ταυτότητα

28/03/2021