Τα πράγματα κρίνονται από το που επιλέγουμε να εστιάσουμε.

06/03/2021